BlueSky fra Microsemi

Super avansert GPS mottaker som detekterer og blokkerer for GPS jamming og GPS spoofing.

  • Innebygget GPS mottaker som håndterer de fleste GPS antenner på markedet ( 0 – 12DC ) . Er ment plassert mellom antennen på taket og egen GPS mottaker.
  • Detekterer og blokkerer alle forsøk på GPS jamming ( GPS signalet blir slått ut av en lokal støy sender)
  • Detekterer og blokkerer alle forsøk på GPS spoofing ( posisjonen til GPS antennen blir manipulert og all navigasjon blir ubrukelig )
  • Intern GPS simulator som sikrer fortsatt operasjon når antennesignalet er blokkert
  • Kan leveres med intern Rb oscillator for fortsatt operasjon når antennen er blokkert
  • Kan tilkoples ekstern frekvensreferanse for vesentlig utvidet operasjon ved blokkert antenne
  • Leveres med dobbel AC eller DC strømforsyning
  • Passer til ethvert LAN nettverk hvor kravet til nøyaktig tid er av ekstrem viktighet og med fullstendig mostand mod jamming og spoofing av GPS signalet.